Hướng dẫn kích hoạt khoá học

Bước 1: Bạn hãy sử dụng tài khoàn đã đăng ký để đăng nhập vào trang web của chúng tôi


purchasing-guide-1

Bước 2: Chọn khóa học → Chọn khóa học mà bạn đã đăng ký

activation-guide-1

Bước 3: Kích hoạt mä

Tại khóa học cần mua, click vào MUA KHOÁ HỌC → Màn hình hiện popup "Mua khóa học"
Nhập mã code của bạn và chọn KÍCH HOẠT
activation-guide-2

Lưu ý

Các bạn kích hoạt bằng máy tính hoặc trình duyệt điện thoại.
Nhập code 8 kí tự, viết thường
Vậy là bạn đã hoàn thành việc kích hoạt và có thể sử dụng khóa học rồi!

Mọi ý kiến thắc mắc, xin vui lòng liên hệ vói chúng tôi qua hotline: 0911 215 007 - 0988 005 388 hoặc email: anielts.sp@gmail.com